burjuva ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Fransızca bourgeois

Örnek / Cümle; "Burjuvaya özendiren diziler yayınlanıyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Orta sınıftan olan, kent soylu

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "burjuva edebiyatı" "küçük burjuva"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bur-ju-va