burçak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Baklagillerden, taneleri hayvan yemi olarak kullanılan yıllık bir yem bitkisi "(Vicia ervilia)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu bitkinin mercimeğe benzeyen ve genellikle hayvan yemi olarak kullanılan tanesi

İlişkili birleşik kelimeler; "akburçak" "karaburçak"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bur-çak