bununla birlikte ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Buna ek olarak, bununla beraber, amma velakin

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bunun böyle olduğuna bakmayarak, bununla beraber, mamafih


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-nun-la bir-lik-te