bunaltabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bunaltma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Bu tarz filmler seni bunaltabilir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bunaltmaya gücü yetmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-nal-ta-bil-mek