bunalmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Soluk alması güçleşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Yoğun nemli havalarda bunalıyorum."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-nal-mak