bunalıma girmek veya düşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

ruhsal bakımdan gerginlik veya sıkıntı içine girmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-na-lı-ma gir-mek veya düş-mek