ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıvrık bir sopaya benzeyen ve fırlatıldığında geri dönen, ağaçtan yapılan bir av ve spor aracı

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"İngilizce boomerang"

Kullanımı;

"Fırlat at uzağa / Döner gelir bumerang"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bu-me-ra-ng