bulunmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulma işine konu olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir durumda olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-de"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yerde olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-de"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-lun-mak