bulundurma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulundurmak işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Silah bulundurmayı da yasaklamalılar."


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-lun-dur-ma