buluşturulmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir araya gelmeleri sağlanmak, bir araya getirilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-luş-tu-rul-mak