buluşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir araya gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"

Örnek / Cümle; "Eski arkadaşlarla her sene buluşurum."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Karşılaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, -le"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-de"

Örnek / Cümle; "Yarın okulun önünde buluşuruz."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Kavuşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, -le"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-luş-mak