buluşabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Buluşma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"

Örnek / Cümle; "İşim çıkmazsa buluşabiliriz."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Buluşmayı becermek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, -le"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-lu-şa-bil-mek