buluş hakkı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir buluşun veya o buluşun kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belgeye karşılık kazanılan hak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-luş hak-kı