bulmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Arayarak veya aramadan bir şeyle, bir kimse ile karşılaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi elde etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Varlığı bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak, keşfetmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

İlk kez yeni bir şey yaratmak, icat etmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

İstenilen şeye kavuşmak, nail olmak.

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yere, bir noktaya erişmek, ulaşmak.

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir görüşe, bir yargıya varmak.

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Seçmek.

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Sağlamak, temin etmek.

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Hatırlamak.

12. Anlamı (eş anlamlısı):

Cezaya uğramak.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

İlişkili birleşik kelimeler; "bultak" "yolbul" "yönbul" "ara bulmak"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bul-mak