bulgusal yöntem ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Öğretilmek istenen şeyi, öğrencilerin kendilerinin bulmasını sağlayan öğretim yöntemi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bul-gu-sal yön-tem