bulayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulamaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-la-ya-bil-mek