bulantı vermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

midesini bulandırmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bıkkınlık vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-lan-tı ver-mek