ne demek?

Bulanık duruma getirmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

bu-la-nık-laş-tır-mak