bulanıklaştırılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulanık bir duruma getirilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-la-nık-laş-tı-rıl-mak