bulaştırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulaştırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

Örnek / Cümle; "Hapşırarak grip bulaştırabilir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulaştırmaya gücü yetmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-laş-tı-ra-bil-mek