bulaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir nesne, üzerine sürülen bir şey yüzünden kirlenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İstenilmeyen bir madde bir şeye sürülmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Hastalık geçmek, sirayet etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

İstemeden veya rastlantı sonucu bir işe karışmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatmak, sataşmak, tedirgin etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-laş-mak