bulaşık makinesi tuzu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulaşık makinelerinde yıkananların ve makine parçalarının üzerinde kireç kalıntısının oluşmasını engelleyen kimyasal bileşim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-la-şık ma-ki-ne-si tuzu