bulaşık eldiveni ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulaşık yıkarken kullanılan, plastikten yapılmış, geçirimsiz eldiven

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-la-şık el-di-ve-ni