bulaşık adam ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yolsuz, uygunsuz işler yapan, sataşma alışkanlığı olan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-la-şık a-dam