bulaşıcı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinden başkasına geçen, bulaşan, sâri

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "bulaşıcı hastalık"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-la-şı-cı