ne demek?

Sürüngenler sınıfının renklerini bulundukları yerin rengine uyduran, hareketleri yavaş, bukalemun türlerini içine alan bir familyası

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimiÇoğul

Hecelenişi / Hecelemesi;

bu-ka-le-mun-gil-ler