bukalemungiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sürüngenler sınıfının renklerini bulundukları yerin rengine uyduran, hareketleri yavaş, bukalemun türlerini içine alan bir familyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-ka-le-mun-gil-ler