bukağılayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bukağılama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bukağılamayı becermek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-ka-ğı-la-ya-bil-mek