bukağılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayvanların ayağına bukağı takılacak yer, bilek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-ka-ğı-lık