bukağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaçmaması için hayvanların ayağına takılan zincir, demir köstek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-ka-ğı