buharlaşma noktası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sıvının kaynatılma sonucunda buhar durumuna geçme derecesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-har-laş-ma nok-ta-sı