bugünlerde ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde bulunduğumuz zamanda, bu birkaç gün içinde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

Örnek / Cümle; "Sınavlar yüzünden bugünlerde evden çıkmıyorum."


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-gün-ler-de