ne demek?

İçinde bulunulan zamanda, bu birkaç gün içinde; şimdilerde

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Bugünlerde hangi yazarlar okunuyor?"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bu-gün-ler-de