bugünlük yarınlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok kısa bir sürede yapılan veya yapılabilecek olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kısa bir süre içinde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-gün-lük ya-rın-lık