bugünkü işi yarına bırakma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bugün yapılması gereken bir işin ertesi güne bırakılması iyi değildir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-gün-kü işi ya-rı-na bı-rak-ma