budayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Budama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Budamaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-da-ya-bil-mek