budatabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Budatma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Budatmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-da-ta-bil-mek