budalalık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Budala olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Akılsızlık


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-da-la-lık