budalaca ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Budalaya yakışan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Kültürsüz oluşunu budalaca sözleri ile pekiştirdi."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Budalaya yakışır bir biçimde, budalacasına

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

Örnek / Cümle; "Budalaca konuşan genç, kimsenin tepkisini çekmedi."


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-da-la-ca