budak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağacın dal olacak sürgünü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dalın gövde içindeki başlangıç yeri olan ve tahtalarda görülen yuvarlak koyuca renkte sert bölüm

İlişkili birleşik kelimeler; "budak deliği" "budak özü" "çıkar budak" "dişbudak" "kırkbudak" "üçbudak"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-dak