bucak bucak kaçmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir olay, bir durum veya bir kimseyle karşılaşmamaya çalışmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-cak bu-cak kaç-mak