bubi tuzağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Küçük bir dokunma ile patlayan, kamufle edilmiş bomba

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-bi tu-za-ğı