ne demek?

Küçük bir dokunma ile patlayan, kamufle edilmiş bomba

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Domuz mızrak darbeleriyle değil de bir bubi tuzağı yardımıyla yakalanmıştı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bubi tu-za-ğı