ne demek?

► bundan dolayı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf eskimiş

Kullanımı;

"Bu haysiyetle tacın kendine has menkıbeleri ve tarihçesi vardır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bu hay-si-yet-le