buğulu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerinde buğu bulunan, buğulanmış

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşlı, nemli

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Süzgün, dalgın bakışlı olan "(göz)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Dokunaklı, pes "(ses)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-ğu-lu