buğulamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Buğudan geçirmek, buğuya tutmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı yemekleri buğu ile pişirmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-ğu-la-mak