buğulaştırıcı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Suyun buğu durumuna getirilmesi için kullanılan araç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-ğu-laş-tı-rı-cı