buğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Su buharı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Soğuk bir cisim üzerinde ince bir tabaka durumunda yoğunlaşmış sıvı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "buğuevi" "buğu kebabı" "buğusu üstünde"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-ğu