buğdaysı tohum ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Buğdaysı meyve. "(çok ince olan kabuğu, zarından ayrılmayacak derecede kaynaşmış olan, tohum izlenimi veren bir kuru meyve, buğdaysı tane)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
buğ-day-sı to-hum