buğday sürmesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Buğday başaklarında oluşan ilkel mantar "(Tilletia tritici)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu mantarın yol açtığı hastalık


Hecelenişi / Hecelemesi;
buğ-day sür-me-si