bozuntuya vermemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir kimsenin hoşa gitmeyen bir durumunda fark etmemiş gibi davranmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-zun-tu-ya ver-me-mek