bozuntu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bozulmuş bir şeyin kalan bölümleri, döküntü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendinde bulunması gereken nitelikleri taşımayan kimse veya şey

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Şaşkınlığa düşme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "bostan bozuntusu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-zun-tu