bozunmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birleşik bir madde, daha yalın bileşiklere veya bileşenlere tek yönlü olarak ayrılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,kimya"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Işın etkin bir çekirdek, ışınım salarak değişikliğe uğramak

Özelliği / Tipi / Türü; "fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-zun-mak